آرامگاه ها

آرامگاه شیخ بهایی آرامگاه شیخ بهایی در حرم مطهر رضوی واقع شده رواق امام خمینی بعد از آن مزاری سنگی قرار گرفته است. بین صحن امام و آزادی، در جایی که بیشتر محل تدریس او بوده قرار دارد. شیخ بهایی در سال ۱۰۳۰ هجری قمری در گذشت است. شیخ بهای بهارالدین محمد بن حسین عاملی […]