قوانین هتل آپارتمان ملل

  1. ارائه شناسنامه خود و همراهان برای ورود به هتل الزامی است.هتل هیچگونه مسئولیتی در قبال پذیرش و اسکان نفرات مازاد بر افراد رزرو شده ندارد.

  2. ساعت پذیرش در هتل ۱۴ و ترک هتل ۱۲ می باشد.در صورت ورود و خروج غیر از ساعات مذکور هزینه های مربوطه از شما اخذ می گردد.

  3. لطفا راس ساعت اعلام شده نسبت به تخلیه و تحویل کلید اتاق به پذیرش اقدام نموده تا زائران بعد از شما با مشکل مواجه نشوند.

  4. مسافران محترم ملزم به رعایت شئونات اسلامی در محیط لابی و راهرو ها می باشند.

  5. هزینه مینی بار داخل اتاق بر عهده خود مهمان می باشد.

  6. هتل تعهدی در قبال ارائه خدمات پارکینگ ندارد